Lost & Found

Har du vært uheldig å mistet noe? Ved hjelp av Crowdfind kan du se om vi har funnet det du leter etter. Hvis vi ikke har funnet din gjenstand kan du legge igjen en forespørsel slik at du blir oppdatert dersom vi finner det du har mistet. 

Dersom du finner mistede gjenstander, eller får beskjed om å hente det vi har funnet – henvend deg hos INFO ved inngangen.

BERGENFEST – CROWDFIND