Cautious Clay

ONSDAG 12. Juni 2019 18:30 Magic Mirrors

“Ever since I started playing music, it was always about the feel,” sier Josh Karpeh, AKA Cautious Clay. Det er denne emosjonelle intuisjonen som er drivstoffet bak Cautious Clays musikk. I grensesnittet mellom R&B, hiphop og eksperimentell indie, og bygget på en unik kombinasjon av organiske instrumenter, digitale produksjoner og sjelfull vokal. Til tider kan Cautious Clay minne om samtidige artister som James Blake og Sampha – han er en dybtgående moderne låtskriver og fremadreettet produsent. Dog er han også gjennomsyret av musikkhistorien – snar til å utnevne Burt Bacharach som et idol og til å peke på Stevie Wonder og Quincy Jones som alltid-tilstedeværende påvirkninger.

 “Ever since I started playing music, it was always about the feel,” says Josh Karpeh, AKA Cautious Clay. It’s that feel, that deep emotional intuition that fuels Cautious Clay’s sound. Blending R&B, hip­hop, and experimental indie, his  productions are dark and engrossing, built upon a unique combination of organic instruments, digital programming, and soulful vocals. At times recalling contemporaries like James Blake or Sampha, Cautious is a profoundly modern songwriter and a forward­ thinking producer, but he’s also steeped in the past, quick to cite Burt Bacharach as an idol and credit Stevie Wonder and Quincy Jones as ever­present influences in his artful arrangements.