Joan as Police Woman

TORSDAG 16. Juni 2022

“Joan As Police Woman er en av 2000-tallets beste musikere”, skriver The Economist rosende om den amerikanske musikeren Joan Wassers musikkprosjekt. I sin tilgang til musikk blander hun inntrykk fra sine store inspirasjonskilder: klassisk soul a la Al Green og Nina Simone, og eksperimentell undergrunnsrock fra artister som Sonic Youth og Bad Brains. Resultatet er elegant, men rått - sårbart, men også mektig. I 2022 drar Joan ut på turné, og vi vet at det er mange som ser frem til hennes første besøk i Bergen.

 

“Joan As Police Woman is one of the 21st century’s best musicians” – The Economist. 
The American musician mixes impressions from her great sources of inspiration: classical soul a la Al Green and Nina Simone, and experimental underground rock from artists like Sonic Youth and Bad Brains. The result is elegant, but raw – voulnerable, but also powerful.